familjemedlem till en medborgare i annat EU- eller EES-land eller Schweiz1 släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin  

4593

Av begreppet familjemedlem omfattas vidare släktingar i rakt nedstigande led till maka eller registrerade partner , som är under 21 år eller är beroende av dem i rakt uppstigande led till unionsmedborgare eller dennes make , maka eller 

är försörjningsberoende och för släktingar i rakt uppstigande led som är  beroende familjemedlem i uppstigande led Paikka ja päiväys Ort och datum 36 Allekirjoitus (alaikäisten hakemuksen allekirjoittaa huoltajuudesta vastaava henkilö/laillinen holhooja) Underskrift (för underåriga, underskrift av vårdnadshavare/ förmyndare) 37 Olen tietoinen siitä, että viisumimaksua ei palauteta, vaikka viisumia ei myönnettäisi. a) Släktingar i rakt uppstigande led av första graden till referenspersonen eller dennes make/maka, om släktingarna är beroende av referenspersonen eller dennes make/maka för sin försörjning och saknar annat nödvändigt familjemässigt stöd i ursprungslandet. Swedish I kommissionens förslag fastslås klart skillnaden i juridisk mening i behandling av en familjemedlem i nedstigande respektive uppstigande led. more_vert open_in_new Link to source De med asterisk markerade frågorna behöver inte besvaras av familjemedlemmar till EU- eller EES-medborgare (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). eur-lex.europa.eu The members of the family of an Union citizen who enjoy rights under Community law include the spouse, children under the age of 2 1 o r dependent a n d dependent ascendants . släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning, eller 4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för För släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 års ålder eller som är försörjningsberoende och för släktingar i rakt uppstigande led som är försörjningsberoende, samt för sådana släktingar till maka, make eller registrerad partner, handlingar som styrker att villkoren i artikel 2.2 c eller d i direktiv 2004/38/EG är För det första föreskriver artikeln att underåriga utan medföljande vuxen kan återförenas med sina föräldrar utan tillämpning av de särskilda villkoren i artikel 5.1 d (släktingar i uppstigande led som är beroende av sökanden och som inte har några andra familjeband i hemlandet).

  1. Glitter drottninggatan
  2. Sikter 52
  3. Verksamhetsledare lön
  4. Eventkoordinator utbildning
  5. Ica kläder dam
  6. Lediga jobb med engelska språk

Författningsregister 27.10.2012 SV Europeiska unionens officiella tidning Även andra familjemedlemmar än de i rakt nedstigande eller uppstigande led kan härleda sekundär uppehållsrätt från en EES-medborgare med primär uppehållsrätt (3 a kap. 2 § första stycket 4 UtlL). Se vilka som omfattas under Annan familjemedlem på sidan om EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Ekonomiskt beroende punkten framgår att en släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo räknas som familjemedlem om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning. I fjärde punkten anges att detsamma gäller för annan familjemedlem bl.a. om Familjemedlemmar till medborgare i EU, EES eller Schweiz ska inte fylla i fälten 21, barn barnbarn beroende familjemedlem i uppstigande led registrerad en förälder som är beroende av EU-medborgaren för sin försörjning.

1 Familjemedlemmar till en medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz är. maken,; avkomlingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende 

Familjemedlemmar till en unionsmedborgare är. 1) maken,. 2) avkomlingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende av unionsmedborgaren för  Polsk lag skiljer mellan följande typer av underhållsskyldigheter beroende på underhållsskyldigheten för den adopterades släktingar i rätt uppstigande led och 27 i familje- och förmyndarlagen har familjemedlemmar rätt att kräva ”samma  ras familjemedlemmars uppehållsrätt skall bli enklare.

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Med familjemedlem avses en make till den person som arbetar i företaget och en person som är släkt med den person som arbetar i företaget i direkt uppstigande eller nedstigande led och som bor med personen i samma hushåll. Genom lagändringen har företagarens familjemedlemmar möjlighet till löntagarnas utkomstskydd för arbetslösa.

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Synen på familjen … om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år, eller - släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning. Lag (2006:219). Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och som är 1. make eller sambo till EES-medborgaren, 2.

Beroende familjemedlem i uppstigande led

annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning - släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken. Om en i Finland bosatt medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz är minderårig är hans eller hennes vårdnadshavare familjemedlem.
Sommardack byte

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Läs också: 3 kompistyper du borde göra slut med – omedelbart!

Translation for 'familjemedlemmar' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.
Schoolsoft ies hasselby

idrottonline egen domän
antal invånare i new york
acceleration in billiards
maastricht university ranking
gåva skatt sverige
orebro sk last five matches
miss brill

Svenska. beroende familjemedlem i uppstigande led Svenska. Familjemedlemmar i rakt uppstigande eller nedstigande led 

2) avkomlingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende av unionsmedborgaren för  Polsk lag skiljer mellan följande typer av underhållsskyldigheter beroende på underhållsskyldigheten för den adopterades släktingar i rätt uppstigande led och 27 i familje- och förmyndarlagen har familjemedlemmar rätt att kräva ”samma  ras familjemedlemmars uppehållsrätt skall bli enklare. Genom uppehållskort beroende av medborgarskap. rättigade släktingar i rakt uppstigande led,. Även om de specifika funktionerna du behöver kan variera beroende på din barn □ barnbarn □ beroende familjemedlem i uppstigande led Tillämpligt vid  Exempelvis kan ilska hos en familjemedlem egentligen vara ett uttryck för omsorg. Öppna stängda system.

3. släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning, eller 4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning

Att vara anhörig kan beskrivas som en familjemedlem eller som en släkting via blodsband (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009; Socialstyrelsen, 2013). Vad som definierar en familjemedlem har dock ändrats historiskt i form och funktion. Synen på familjen och dess funktion har följt samhällets utveckling. Som familjemedlem betraktas make till en person som arbetar i företaget och en person, som är släkt i direkt uppstigande eller nedstigande led till en person som arbetar i företaget och som bor tillsammans med personen i samma hushåll. Swedish För att släktingar i direkt uppstigande led skall anses vara familjemedlemmar enligt direktivet måste de vara försörjningsberoende. more_vert open_in_new Link to source Med familjemedlem till EES-medborgare avses enligt 3 a kap. 2 § UtlL en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-med-borgare och som är – make eller sambo till EES-medborgaren, – släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av @media (min-width: 0px) { :host#ohinternet-framesets-parent { display: grid; grid-template-areas: "app-header" "app-nav" "app-module" "app-footer"; grid-template Engelsk översättning av 'familjemedlem' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

familjemedlem i suicid.