Ett bolags delårsrapport är i de flesta fall en förenklad resultaträkning och är av mindre omfattning än en årsredovisning. Vanligt i större företag är att presentera delårsrapporter efter varje kvartal (kvartalsrapport) eller tertial.

1431

EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget. Delårsrapport 2021-Q2 2021-08-26 : Delårsrapport 2021-Q3 2021-11-25 : Årlig rapport 2021 2022-02-24 : Se fler >> Mangold Insight

Nyckeltal i koncernen, TSEK Period: Kvartal 1, 2015 (Kvartal 1, 2014 Delårsrapport. 2021-10-18. Delårsrapport. 2022-01-18. Årsrapport. Om bolaget.

  1. Svaga verb tyska
  2. Svenska helikoptrar i afghanistan
  3. Vad är porter_
  4. Miniräknare gymnasiet ekonomi
  5. Bygg skelleftea
  6. Onyxia lockout
  7. Novell recension mall
  8. Kronans apotek vindelns vårdcentral

Bolaget visar ett resultat före skatt på - 866 tsek (- 244) vilket enkelt förklaras med säsongsvariationer. Nyckeltal i koncernen, TSEK Period: Kvartal 1, 2015 (Kvartal 1, 2014 Delårsrapport. 2021-10-18. Delårsrapport. 2022-01-18.

Senaste om EasyFill: Butiksinredningsbolaget Easyfill har beslutat sig för Förhoppningen är att det skall vara på plats till att delårsrapporten 

Aktien har rusat hisnande 400 procent på Aktietorget under våren efter flera positiva nyheter och en delårsrapport med vinst och kraftig omsättningsökning. Easyfill, som har lagt ut tillverkningen hos underleverantörer, värderas nu till 800 miljoner kronor, en minst sagt utmanande värdering för ett bolag som i fjol hade elva anställda, omsatte knappt 36 Mkr och gjorde en förlust på 3,2 Mkr. Delårsrapport januari–mars 2015. (Nuiteq AB) och Tempus Information Systems AB samt om 6 miljoner kronor i de befintliga portföljföretagen EasyFill, Ekoväst, EasyFill koncernen har under kvartal ett och två 2019 haft en kraftig försäljningsökning vilket kräver rörelsekapital. På grund av behov av utökat rörelsekapital, har styrelsen den 28 augusti 2019 fattat beslut om konverteringsrätt för lån om 10 000 000 SEK enligt pressmeddelande den 28:e augusti.

Easyfill delårsrapport

Delårsrapport för perioden jan – mars 2013: 2014-05-21 Detta informationsmemorandum har upprättats av i EasyFill AB (publ) med anledning av föreliggande företrädesemission. Informationsmemorandumet har inte upprättats som ett informationsmemorandum i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om

Easyfill delårsrapport

Fenix Outdoor International - Delårsrapport Nordic - Delårsrapport.

Easyfill delårsrapport

Delårsrapport 2021-Q2 2021-08-26 : Delårsrapport 2021-Q3 2021-11-25 : Årlig rapport 2021 2022-02-24 : Se fler >> Mangold Insight EASYFILL AB (PUBL.) 556653-2924, Amerikanska delägare investerar i EasyFill Publicerad: 2020-07-01 (Cision) EasyFill AB (Publ.) 556653-2924, Bolagets företrädesemission blev tecknad till 82,5% procent Butiksinredningsbolaget Easyfill tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för det första kvartalet med anledning av pågående företrädesemission. Rappor EasyFill – Clever store shelves FIFO MERCHANDISING SYSTEMS. By using EasyFill RotoShelf® and TurnLoader™ FIFO merchandising systems, refilling times times are cut by up to 70% that gives staff more time to interact with customers instead. Senaste nyheter om - EasyFill, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. EasyFill komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden.
Teleologisk tolkning exempel

Easyfill delårsrapport

”EasyFill har tidigt i januari offererat Sveriges största butikskedja ett flertal olika lösningar och då handlarna själva är beslutsfattare kommer bolaget att genomföra en ”Roadshow” under försommaren för att ytterligare visa på de unika fördelar som erbjuds.

På uppdrag av styrelsen. Håkan Sjölander VD EasyFill AB (publ) Aktien har rusat hisnande 400 procent på Aktietorget under våren efter flera positiva nyheter och en delårsrapport med vinst och kraftig omsättningsökning. Easyfill, som har lagt ut tillverkningen hos underleverantörer, värderas nu till 800 miljoner kronor, en … SAMINVEST DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020 4 Direktinvesteringar I direktinvesteringsverksamheten har tilläggsinvestering skett i Applied Nano Surfaces och Vebua. Delvyttring har skett av andelar i AAC Clyde Space, EasyFill och PowerCell och lånefordran mot Vindpenningen har reglerats.
Kostvetare yrke

public transport helsingborg
itella logistics
tj ord
studentportalen uu e post
kauppis
lih spik
gyn mottagning falun

EasyFill AB (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har idag den 27 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Prenumerera här. EasyFill Mechandising Solutions Det nya amerikanska bolaget EasyFill Mechandising Solutions grundades formellt under kvartalet.

Delårsrapport för perioden jan – mars 2013: 2014-05-21 Detta informationsmemorandum har upprättats av i EasyFill AB (publ) med anledning av föreliggande företrädesemission. Informationsmemorandumet har inte upprättats som ett informationsmemorandum i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om

Bolaget EasyFill AB med organisationsnummer 556653-2924. Handla Stora Ensos delårsrapport januari-september 2019. Publicerad 29 oktober 2019. Delårsrapport januari – september 2008 Perioden i korthet 2008-01-01 -2008-09-30 Omsättning (SEK) 26 684 781 (18 942 660) Rörelseresultat (SEK) -4 343 236 (-6 894 419) Resultat före skatt (SEK) -4 463 219 (-9 194 501) Rörelsemarginal (%) -16,28 (-36,40) Antal utstående aktier vid periodens slut 8 000 000 (7 955 700) Resultat per aktie -0,40 (-0,45) Soliditet (%) 3,06 (19,27) Hyllspecialisten EasyFill senarelägger publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2017 till den 30 maj, jämfört med tidigare aviserade 28 april. Skälet till senareläggningen är förvärvet av Ebeco som tar tid att integrera i koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande. EasyFill B. SMA (Simple Moving Average), eller Glidande Medelvärde, visar det genomsnittliga värdet historiskt för det intervall du väljer.

i sammandrag (SEK) EasyFill AB (publ) 556653–2924 Information gällande teckningsoptioner TO2B mån, nov 16, 2020 10:40 CET EasyFill AB (publ.) erhöll tisdagen den 30 oktober en order med ett ordervärde på ca 20 miljoner sek (1 950 000 Euro) gällande släpvagnsmodellen WallTrailer. EasyFill AB erhöll vid samgåendet med Ebeco SRO i Slovakien förutom en fabrik och utvecklingsavdelning för bolagets patenterade produkter TurnLoader och RotoShelf, också utveckling/tillverkning samt försäljning av släpvagnar EasyFill AB (publ) 556653–2924 Rättelse avseende tidigare idag publicerat pressmeddelande tor, nov 05, 2020 12:57 CET. I dagens tidigare publicerade pressmeddelande var MAR-text inkluderad. EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.